Otrovanje gljivama koje sadrže bufotenin, psilocin i psilocibin

Otrovanje gljivama koje sadrže bufotenin, psilocin i psilocibin

Gljive koje sadrže tvar poput bufotenina su muharice. Međutim, trovanje će se dogoditi samo ako osoba pojede previše takvih gljiva ili mu je tijelo jako oslabljeno. Kao rezultat utjecaja bufotenina na tijelo, osoba doživljava halucinacije, histeriju, euforiju i delirij.

Gljive psilocibe sadrže psilocin i psilocibin. Primjer takvih gljiva je Psilocybe polu-kopljast , Psilocybe plava itd

Osoba se susreće s prvim znakovima intoksikacije drogom pola sata ili sat nakon što pojede takve gljive. Osoba počinje vidjeti halucinacije koje mogu trajati i do dva sata. Kao rezultat sustavne upotrebe takvih gljiva, osoba ima mentalni poremećaj, depresiju i postoji mogućnost samoubojstva.